La Química i L'Energia

Amb la intervenció doctor Rafael Moliner professor d'investigació del CSIC, la tercera ponència del 7è Cicle de Conferenciïs, titulada La Química i L'Energia, analitza la necessitat de reduir a l'intensitat energètica de l'economia i la substitució de les energies d'origen fòssil per les d'origen renovable. La conferència, d'entrada gratuïta, se celebrarà el dijous 18 de novembre de 2010 a les 20'30h en el Teatre Jardí de Figueres.

El desenvolupament de la humanitat ha estat totalment condicionat per la disponibilitat d'energia, de manera que l'explosió demogràfica registrada des de principis del segle passat només ha estat possible gràcies a que el desenvolupament tecnològic ha permès l'accés a grans quantitats d'energia en forma de combustibles fòssils. Els països amb major PIB i major expectativa de vida són aquells que tenen el major consum energètic per habitant. Per tant, qualsevol programa de desenvolupament social que s'implementi per fer avançar els països menys desenvolupats passarà inexcusablement per incrementar el seu consum energètic. No obstant això, aquesta espiral de creixement demogràfic - augment del consum energètic no és sostenible amb l'actual sistema energètic per dos motius: 1) Els recursos fòssils en els quals es basa el nostre actual consum són limitats i 2) Fins i tot abans del seu esgotament, haurà de restringir-se el seu ús per mitigar l’ impacte mediambiental derivat de la seva utilització. En aquest escenari, es fa necessari reduir la intensitat energètica de l'economia, augmentant l'eficiència en l'ús de l'energia, i a llarg termini, substituir les energies d'origen fòssil, no renovable, per les d'origen renovable. No obstant això, aquest procés és molt complex i haurà de fer-se de manera que l'economia mundial i els sistemes socials que sustenta no es vegin afectats per increments inacceptables en els costos energètics. Existeixen encara importants reptes tecnològics per resoldre en els quals la Química contribuirà de forma decisiva per a la seva implantació al llarg de la primera meitat del segle XXI, la qual cosa donarà lloc a una nova època de prosperitat per a la humanitat durant la segona meitat.


Dr. Rafael Moliner

El Dr. Rafael Moliner és Professor d'Investigació del CSIC i actualment és el Coordinador de l'Àrea de Química i Tecnologies Químiques del CSIC. És el director del Grup d'Investigació “Conversió de Combustibles” de l'Instituto de Carboquímica de Zaragoza. Les seves línies d'investigació estan relacionades amb l'ús net i eficient dels combustibles fòssils i en el desenvolupament de nous materials amb aplicacions energètiques i mediambientals. Ha dirigit nombrosos projectes d'investigació: “Reducció d'emissions derivades de l'ús dels combustible fòssils; Producció d'Hidrogen per descomposició catalítica d'hidrocarburs; Nous materials per a Piles de Combustible, Bateries de Ion-Liti i Supercondensadors”. Ha publicat més de 130 articles i compta amb més de 30 contribucions en obres col•lectives. És coautor de quatre patents i ha dirigit 10 Tesis Doctorals. Ha impartit nombroses presentacions en Congressos i Reunions i ha format part de diversos Comitès de gestió, valoració i anàlisi de Prospectiva de la R+D en el Sector de l'Energia. Entre ells cal destacar el que va elaborar l'Estratègia Aragonesa per al Canvi Climàtic per al Govern Aragonés i el Llibre Blanco de l'Institut d'Investigació en canvi Climàtic per al Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) i el Ministeri de Medi ambient, Rural i Marítim (MMARM).

 
« Anterior   Següent »

 
     ON MENJAR
         ON  MENJAR


    
         ON  DORMIR


    
        PACKS  i
        EXPERIÈNCIES
© 2021 Museu de la Tècnica de l'Empordà. Figueres