Ràdios - Col·lecció Ramon Gallart


La ràdio moderna

A mitjans anys trenta, la ràdio era ja un objecte de consum que s'integrava amb naturalitat a l'espai domèstic aconseguint tenir una identitat pròpia. En la mesura que la població anava tenint receptors, el control de la informació s'anava ampliant. La Guerra Civil espanyola va constituir el primer assaig d'utilització de la ràdio com a arma de guerra, i el control de les emissores i els programes informatius era una qüestió estratègica. Inclús Adolf Hitler va encarregar la fabricació massiva de receptors per transmetre els seus discursos a tota la nació, però es va demostrar també a nivell internacional, que no hi havia manera de posar-hi fronteres. 
© 2018 Museu de la Tècnica de l'Empordà. Figueres