Ràdios - Col·lecció Ramon Gallart


Image

 

La ràdio connectada

La xarxa elèctrica s'anava extenent ràpidament, i també les ràdios que anaven substituint les vàlvules per el corrent altern. Tot i que l'electricitat era una energia cara, la ràdio anava avançant envers altres aparells. Va adquirir un paper molt important en les cases i llars de l'època ja que proporcionava un gran entreteniment amb poc consum.
Tot i així, les ràdios de galena encara ern molt utilitzades en zones rurals o petites ciutats sense electrificar; fins i tot en temps de guerra quan els talls d'electricitat eren habituals o no hi havia recanvis de vàlvules o bateries, es recorria a aquests senzill sistema.
A finals dels anys vint, les ràdios ja incorporaven tots els seus components dins la mateixa carcassa compacta inclosos els altaveus. 
© 2018 Museu de la Tècnica de l'Empordà. Figueres