Ràdios - Col·lecció Ramon Gallart

 

Image


La ràdio de Galena

Les primeres ràdios populars van utilitzar les pedres de galena, un mineral amb propietats semiconductores amb capacitat de rectificar qualsevol freqüència en ones elèctriques o el que és el mateix, so.  No eren massa potents i s'havien d'escoltar amb auriculars, però eren molt econòmiques perquè no utilitzaven cap font d'energia. Simplement captaven les ones mitjançant la connexió a una gran antena aèria situada a un lloc alt de la casa. 
© 2020 Museu de la Tècnica de l'Empordà. Figueres