Inici arrow El Museu arrow Amics de l'mTE

Amics de l'mTE

L'11 de juliol de 2008 es va constituir l'Associació AMICS DEL MUSEU DE LA TÈCNICA DE L'EMPORDÀ, amb la finalitat de:

1. Difondre i col·laborar amb les actuacions i/o actes de divulgació que realitzi el Museu de la Tècnica de l'Empordà.
2. Donar a conèixer dins l'àmbit nacional i internacional la col·lecció del Museu de la Tècnica de l'Empordà.
3. Conservar i mantenir els fons material del Museu de la Tècnica de l'Empordà.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Poden ser membres de l'associació totes les persones d'edats compreses entre els 18 i els 101 anys.
També hi poden pertànyer, amb veu però sense vot els menors de 18 anys.
Per ser membre de l'associació cal demanar-ho, identificant-se amb els seus fins i ser admès per la Junta Directiva.

Si voleu consultar els ESTATUTS, els seus Capítols i Artícles, ho podeu fer dirigint-vos al Museu de la Tècnica de l'Emporda, carrer dels Fossos nº 12 de Figueres.
Llegir-ho tot...
 
© 2021 Museu de la Tècnica de l'Empordà. Figueres